گیاه برگ بیدی

برگ بیدی و هر آنچه که در موردش باید بدانید!

پرورش برگ بیدی

ساده ترین روش افزایش برگ بیدی قلمۀ علفی است که گام به گام مراحل افزایش و تکثیر آن به شرح زیر می باشد:

گام اول: در هر فصلی که خواستید ساقه های علفی را با قیچی ببرید.

گام دوم: قلمه ها را به اندازه ای برش بزنید که دست کم دو گره داشته باشد.

گام سوم: آنها را در خاک ویژه قلمه بکارید.

گام چهارم: در سایه گذاشته و سطح خاک را نمناک نگه دارید .دمای ۲۴ درجه سانتی گراد و رطوبت ۷۰ درصد بسیار خوب است. از پوشش پلاستیک استفاده کنید(کیسه پلاستیک در تکثیر خانگی و گلخانه در تولید انبوه). پس از ۳ هفته قلمه ها ریشه دار می شوند.

گام پنجم: تعدادی گلدان تهیه کنید. در گلدان ها، مخلوط خاک مناسب گیاهان گلدانی بریزید. در هر گلدان ۷-۵ گیاهچه بکارید. هر دو هفته با کود های میکرو و ماکرو محلول پاشی کنید. گلدان ها پس از ۲ ماه پر می شوند. جوانه های انتهایی را همیشه ببرید تا جوانه های کناری بیشتر رشد کرده و بوته ها پرپشت شوند.

برگ بیدی

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”