گیاه بنفشه آفریقایی

تولید و پرورش بنفشه آفریقایی

گیاه بنفشه آفریقایی بیش از ۳۷۰ گونه دارد و زیر نور مهتابی هم پرورش می یابد. در این صورت چراغ ها را ۳۰ تا ۴۰ سانتی متر بالای سر آنها روشن می کنند.

گیاهان بالغ همیشه دارای گل می باشند. ریختن آب روی برگ ها سبب ایجاد لکه روی آن می شود. برای آبیاری سینی های زیر گلدان را به طور موقت از آب پر می کنند. پس از آبرسانی به خاک سینی ها را از آب خالی می کنند. این نوع آبیاری در مراکز تولید به طور اتوماتیک انجام می گیرد. یک روش معمول دیگر نیز این است که سینی هایی را نصب می کنند. گلدان های بنفشۀ آفریقایی را روی پایه هایی کمی بالاتر از سینی قرار می دهند. برای هر گلدان یک سر فتیله ای را از سوراخ زیر گلدان عبور داده و در خاک گلدان وارد می کنند. سر دیگر فتیله ها را در سینی می گذارند. سینی ها را آبگیری می نمایند. آب از فتیله بالا رفته و خاک گلدان ها را همیشه مرطوب نگه می دارد.

کود های میکرو و ماکرو را نیز در آب آبیاری حل می کنند. در این روش لازم است هر چند ماه یک بار آبیاری را از بالا انجام داد تا عناصر مصرف نشده توسط گیاه از محیط خاک خارج شوند. در غیر این صورت گیاه دچار مسمومیت می شود.

پرورش بنفشه آفریقایی

۱) چند گلدان بنفشه آفریقایی تهیه کنید.

۲) برگ را به آرامی از بوته جا به جا کنید.

۳) دمبرگ را از نزدیک ساقه ببرید. اگر پهنک بزرگ بود نیمی از آن را ببرید .

۴) برگ را از سوی دمبرگ در خاک قلمه کاری قرار دهید.

۵) از قلمه ها نگهداری کنید. دمای هوا ۲۵ درجه، دمای خاک ۲۶ درجه، رطوبت هوا ۸۰ درصد، نور در حدود ۵۰۰۰ لوکس و پس از ریشه دار شدن و رویش گیاهچه ۱۰۰۰۰ لوکس، آبیاری درحدی انجام می شود که خاک همیشه کمی رطوبت داشته باشد.

۶) جوانه ها پس از ۱۲ هفته از کنار قلمه ها بیرون می آیند. گلدان های نشایی ۱۰ یا ۱۲ را آماده می کنیم.

۷) گیاهچه های تازه روییده را گلدان می زنیم.

 

پرورش بنفشه آفریقایی

 

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”