گیاه بگونیا

بگونیا را به این شکل تکثیر و نگهداری می کنند

بگونیا به گروه بزرگی از گیاهان گفته می شود. در اینجا بگونیاهایی که گل های زینتی دارند شرح داده می شوند.

برگ ها در بگونیاها متقارن نیستند، یعنی اینکه برگ ها به شکل قلب بوده و یک رگبرگ اصلی برگ را به دو قسمت نامساوی تقسیم می کند، و این ویژگی این گروه از گیاهان است.

این گیاهان به طول روز بی تفاوت اند، در تمام سال گلدار هستند. این گیاهان در همه شرایط عمومی منازل و گلخانه ها، قابل کشت و کار و نگهداری هستند. بذرهای این گیاه بسیار ریز می باشد. دو میلیون بذر آن حدوداً ۲۸ گرم وزن دارد.

نیازها:

نور: این گیاه به شرایط سایه آفتاب و آفتاب سازگار می باشد. بنابراین اکثر نقاط آپارتمان برای این گیاه مناسب است. باید دقت کرد این گیاه را دور از نور مستقیم خورشید قرار داد.

دما: دمای مناسب این گیاه، بین ۱۸-۲۵ درجه سانتی گراد می باشد. سرمای بیش از اندازه و طولانی باعث پوسیدگی ریشه و ساقه گیاه می شود.

بگونیاها در سه گروه تقسیم بندی می شوند:

  • بگونیای همیشه گل
  • بگونیای غده ای
  • بگونیای رکس

۱) بگونیا همیشه گل:

گل ها سفید و صورتی می باشند. ساقه و ریشۀ حقیقی دارند. منشأ این گروه از بگونیاها جنگل های گرم و مرطوب است. افزایش آنها با بذر انجام می گیرد.

 

بگونیا همیشه گل

 

۲) گروه بگونیاهای غده ای:

این گروه از بگونیاها گلساره ای می باشند. روز بلند اختیاری و ترجیحی می باشند. یعنی برای گل دهی بهتر است طول روشنایی بیشتر از ۱۲ ساعت باشد در طول روز کوتاه هم گل می دهند ولی کمتر. رنگ گل ها بسیار گوناگون و خیره کننده است.

تولید در تعداد کم با تقسیم غده و تولید تجاری با بذر انجام می گیرد. این گروه از بگونیاها با شروع فصل سرد خزان می کنند. در این حالت بخش هوایی را می بریم. غده ها را بیرون می آوریم. چند روز زمان می دهیم تا روی آن خشک شود. سپس آنها را درمیان خاک برگ، پیت ماس یا ماسه قرار داده و در انبار با دمای ۴ تا ۱۰ درجه سانتی گراد نگهداری می کنیم.

هنگام کاشت می توان غده ها را با دست جدا کرد، به شرطی که هر قسمت یک جوانه داشته باشد. قسمت های جدا شده را با گوگرد ضد عفونی می کنیم. سپس جداگانه می کاریم( عمق کاشت ۵ سانتی متر). تولیدکنندگان، گیاه را به صورت گلدانی پرورش داده و عرضه می کنند.

پس از کاشت در هنگام پرورش بگونیا دکمه ای (غده ای)، شرایط زیر را فراهم می کنیم:

  • آبیاری درحدی که خاک همیشه بین ظرفیت مزرعه و نقطۀ پژمردگی قرار گیرد.
  • جلوگیری از تابش مستقیم آفتاب به کمک سایبان.
  • تغذیۀ هفتگی با NPK و تغذیه ماهیانه با کودهای میکرو
  • بازدید همیشگی برای پیشگیری از آفات و بیماری های قارچی به ویژه بوتریتیس(این بیماری زمانی طغیان می کند که خاک همیشه خیس باشد)

 اوج گل انگیزی و گلدهی در این گروه در دمای ۳۵ درجه سانتی گراد اتفاق می افتد. در برخی از کشورها با کاشت آن در باغچه ها فرش گل درست می کنند که بسیار دیدنی است.

 

بگونیا دکمه ای

 

 

بگونیا غده ای

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”