گیاه سدوم

سدوم ها را بهتر و بیشتر بشناسید !

سدوم ها گروه بزرگی از گیاهان می باشند. بیشتر این گیاهان کوچک پیکر و بسیار زیبا هستند. برخی از آنها در گلدان های آویز خودنمایی می کنند. گیاهانی بسیار مقاوم بوده و ما بین سنگ ها در دامنه کوه ها و در اکثر خاک ها می تواند رشد نماید.

همه سدوم ها گوشتی و کوتاه اند. اگر محل کاشت آنها مناسب باشد در تابستان (از خرداد تا شهریور) به گل می نشینند و رنگ گل ها از سفید، زرد، صورتی، قرمز تا بنفش متفاوت است.

 

تکثیر گیاه سدوم

 

شرایط محیطی برای رشد بهینه آنها عبارت است از:

نور: روزانه نیاز به نور مستقیم دارد. کمبود نور سبب رنگ پریدگی و ضعف گیاه می شود. همچنین سبب شل شدن برگ ها می گردد.

حرارت: در شب حداقل دمای ۱۶-۱۰ درجه و در روز حداکثر ۲۶-۱۸ درجه سانتی گراد.

آب: در فصل رشد تا پاییز هر هفته ۲ بار و در زمستان آبیاری را کم می کنیم.

کود: هر دو هفته یکبار NPK به غلظت دو در هزار.

خاک: می توان آنها را در خاک ویژۀ گلدان یا خاک ویژۀ کاکتوس کاشت.

برخی از این گیاهان مناسب کاشت در تراریوم می باشند. برخی نیاز به آفتاب مستقیم و برخی نیز به عنوان گیاه آپارتمانی مناسب کاشت در گلدان هستند.

افزایش گیاه: گونه های مختلف سدوم را می توان با کاشت بذر، تقسیم بوته و یا ریشه دار کردن قلمه زیاد کرد.حتی برگ های برخی از این گیاهان در صورت تماس با خاک همان جا ریشه دار شده و یک گیاه جدید را ایجاد می کنند.

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”