فیلودندرون

فیلودندرون و هر آنچه که در موردش باید بدانید!

پرورش فیلودندرون

فیلودندرون شامل ۲۵۰ گونه گیاه همیشه سبز بومی جنگل های گرمسیری آمریکای جنوبی و مرکزی می باشد. اغلب گونه های آن بالارونده و واریته هایی هم به شکل بوته ای رشد می کند. فیلودندرون ها تولید ریشه هوایی می کنند. به خاطر برگ های زیبایشان به عنوان گیاه آپارتمانی شناخته می شوند.

دو گروه فیلودندرون وجود دارد:

 1. بالارونده: این گروه نیازمند قیم هستند.
 2. غیر بالارونده

برای پرورش این گروه از گیاهان باید شرایط زیر را فراهم کرد:

 • نور کافی دور از تابش مستقیم آفتاب
 • آبیاری زیاد به طوری که خاک همیشه مرطوب باشد
 • دمای میانگین ۲۰ تا ۲۶ درجه سانتی گراد در سرتاسر سال
 • رطوبت نسبی بالای ۷۰ درصد

برخی از گونه ها با شرایط آب و هوایی مختلف سازگار می شوند. خصوصیت بسیاری از فیلودندرون ها تولید ریشه هوایی است. این ریشه ها وظایف مهمی بر عهده دارند. باید آنها را در کمپوست یا خزه فرو کرد تا برای برگ های بالایی آب تأمین کنند.

فیلودندرون هایی که در آپارتمان نگهداری می شوند به ندرت گل و میوه می دهند.

تولید تجارتی این گیاهان از راه کشت بافت انجام می شود. برخی نیز با بذر افزایش می یابند. اما بذرها به سرعت قوه نامیۀ خود را از دست می دهند.

اگر بخواهیم بذر کاری کنید در صورتی که بذرها قوه نامیه داشته باشند شرایط زیر را فراهم کنید:

 • بستر مخلوطی از تراشه پوست درخت + ورمیکولیت + پیت ماس
 • اسیدیته خاک بین ۶ تا ۶/۵
 • تأمین آب به کمک سیستم مه پاش
 • تهویه کافی

افزایش فیلودندرون با قلمه

 1. چند گیاه فیلودندرون تهیه کنید.
 2. سرشاخه ها را به اندازه ای ببرید که دست کم دو گره داشته باشد.
 3. برگ ها را بچینید. فقط یک برگ روی آن باقی بگذارید.
 4. قلمه ها را در بستر قلمه کاری بکارید. روی آنها پوشش پلاستیک قرار دهید.
 5. خاک را مرطوب نگه دارید.
 6. پس از ۴ هفته که قلمه ها ریشه دار شدند آنها را در بستر خاک گلدانی بکارید.
 7. شرایط محیطی را بر اساس آنچه گفته شد فراهم کنید .

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”