گیاه فیکوس

گیاه فیکوس، شرایط نگهداری و روش های تکثر آن

فیکوس ها دارای چندین گونه و نژاد هستند. زادگاه آنها درجاهای گرم و نیمه گرم دنیاست. یعنی اینکه گیاه در دماهای زیر ۴ درجه سانتی گراد از بین می رود. بنابراین در سرزمین هایی که چهار فصل از جمله فصل زمستان دارند، گیاه آپارتمانی به شمار می آیند.

افزایش فیکوس ها: با استفاده از قلمۀ انتهایی که دست کم دارای یک برگ و سه جوانه می باشد می توانید فیکوس را افزایش دهید.

۱) برش یا قطع زیرین قلمه ها را درست در زیر یک جوانه انجام دهید.

۲) برگ های تحتانی را قطع کنید.

۳) قلمه ها را به مدت ۲۴ ساعت در هوای آزاد قرار دهید تا شیرۀ گیاهی آنها خارج شود یا قسمت تحتانی را به مدت یک تا دو روز در داخل آب قرار دهید تا شیره قلمه خارج گردد زیرا این شیره مانع ریشه دار شدن قلمه می شود.

۴) قلمه ها را در سینی نشا که با خاک قلمه پر کرده اید بکارید.

۵) در نقطه کاشت سوراخی بیش از قطر قلمه ایجاد کنید.

۶) قلمه آماده را در سوراخ ایجاد شده در داخل بستر کشت قرار دهید. سپس اطراف آن را با دو انگشت فشار دهید تا قلمه در جای خود بایستد و با خاک بستر در تماس قرار بگیرد.

۷) حرارت بستر کاشت را ۲۵ تا ۳۰ درجه سانتی گراد تنظیم کنید تا به ریشه زایی قلمه کمک کند.

۸) رطوبت دهی را مانند قلمه کاری های دیگر، با روش مه پاشی انجام دهید. در شرایط مناسب رطوبت و حرارت و نور ریشه قلمه ها پس از ۳ هفته ظاهر می شود.

بعد از ریشه دار شدن گیاه را در گلدان های نشایی کشت نمایید و مدتی در شرایط گرم و مرطوب نگهداری کنید. زمان انجام تکثیر از روش قلمه فروردین ماه است. چون قلمه های فیکوس تقریباً به سختی ریشه دار می شوند، بهتر است از هورمون های ریشه زایی استفاده نمایید. با رشد گیاه درصورت لزوم گلدان تعویض شود.

فیکوس ها را هر ۴۰ روز با کودهای میکرو (ریز مغذی) محلول پاشی کنید. فیکوس بنجامین به تغییر اندازه تابش نور، تابش آفتاب و حتی به تغییر زاویه تابش واکنش نشان می دهد. در جابه جایی مکرر برگ ها می ریزند. بنابراین آنها را در جایی بگذارید که از نور غیرمستقیم بتواند استفاده نماید. همه فیکوس ها نور فراوان و دور از آفتاب را می پسندند. این گروه از گیاهان رطوبت دوست هستند. رطوبت هوای ۵۰ تا ۷۰ درصد برای آنها بسیار مناسب است. رطوبت گلخانه برای آنها کافی است. در صورت نگهداری فیکوس در خانه روزانه آنها را با آب افشان دستی مه پاشی کنید.

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”