کاشت پیاز لاله و سنبل

راهنمای کامل کاشت پیاز لاله و سنبل برای سفره هفت سین به قصد درآمدزایی در منزل

لاله و سنبل در سفره هفت سین بسیاری از ایرانی ها دیده می شود. همچنین هر ساله میلیون ها لاله و سنبل در بوستان ها کاشته می شود. گل های بریده آنها نیز خواستاران زیادی دارد. برای افزایش، سوخ آنها را می کاریم.

کاشت پیاز لاله و سنبل

۱) با بیلچه گلدان های نشایی را تا نیمه پرکنید.

۲) پیاز را درون آن به صورت سر بالا قرار دهید. گلدان را پر کنید، به طوری که نوک پیاز از خاک بیرون باشد.

۳) گلدان های کاشته شده را در فضای آزاد قرار دهید. آنها را کنار هم بچینید.

۴) روی آنها تا ارتفاع ۱۰ سانتی متر خاک پوش بریزید. از شلتوک برای خاک پوش استفاده کنید.

۵) با شلنگ و سر آب پاش ریز آبیاری کنید.

نکته بسیار مهم: 

برای اینکه در زمان مناسب پیاز به گل برود مراقب سرعت رشد آن باشید درصورت رشد زیاد از مقدار آبیاری کاسته و با ایجاد سایه محیط را خنک کنید و درصورت تأخیر در گلدهی گلدان ها را به شاسی انتقال دهید. برای پیش رس کردن گیاهان پیازدار می توان ابتدا پیاز ها را در یخچال یا سردخانه سرمادهی کرد و سپس آنها را کاشت. دورۀ خواب سوخ بیشتر این گروه از گیاهان با ۳ تا ۸ هفته سرمادهی با دمای ۴ تا ۷ درجه سانتی گراد سپری می شود.

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”