کارپوبروتوس

آموزش مرحله به مرحله پرورش کارپوبروتوس

گونه ها و نژادهای بسیاری در این گروه کارپوبروتوس جای دارند؛ مانند ناز فرانسوی، ناز صخره ای و گل یخی. این گیاهان را نباید با گل ناز آفتابی که گل فصلی است اشتباه بگیریم.

کارپوبروتوس، تابش نور تابستان را به خوبی تحمل می کند. درصورت نور کافی گل های فراوانی می دهد. اگر نور کافی نباشد، برگ های آن لاغر شده و رشد رویشی کاهش می یابد.

این گیاهان به صورت گلدانی به عنوان آویز و همچنین در باغچه برای کف پوش کاربرد دارند.

افزایش و پرورش آنها آسان است. می توانیم در هر زمان از آنها قلمه (سر شاخه) تهیه کرده و در مخلوط خاکی قلمه و یا خاک ویژۀ باغچه بکاریم. از خاک های ارزان تر و سینی نشا استفاده می کنیم. ریشه دار کردن آنها زیر پوشش پلاستیک انجام می شود و برای نگهداری به محلی آفتابی نیاز دارند. به کم آبی مقاومت دارند. همچنین گرمای ۴۵ درجه و سرمای زیر صفر تا ۷ درجه سانتی گراد را تحمل می کنند. برخی از گیاهان این گروه، گرمای ۵۰ درجه و رطوبت ۱۰۰ % را نیز بخوبی تحمل می کنند.

افزایش گل ناز به روش قلمه

۱) از گیاه ناز یخی قلمه های ۷-۵ سانتی متری تهیه کنید. آنها را چند ساعت کنار بگذارید.

۲) گلدان های نشایی ۸ یا سینی نشا با سلول های هم اندازه با گلدان نشایی ۸ را از خاک پرکنید.

۳) گلدان ها را زیر پوشش پلاستیک کنار یکدیگر بچینید و کرت درست کنید.

۴) آنها را آبیاری کنید.

۵) با میخ نشا در مرکز سطح گلدان حفره ایجاد کنید.

۶) ته قلمه ها را در حفره بگذارید.

۷) آب بدهید و از آنها مراقبت کنید.

قلمه ها به زودی ریشه دار می شوند و در برابر آفتاب گل های فراوانی خواهند داد. گلدان های پرپشت قابل عرضه در بازار هستند.

افزایش گیاه ناز با بذر

۱) بذر ها را روی اندکی ماسه بادی ریخته و به خوبی مخلوط نمایید.

۲) سینی های نشا را از خاک پر کنید و کنار هم بچینید.

۳) بذرها را روی آنها پاشیده و روی آنها خاکپوش دهید. سپس آبیاری کنید.

بذرها به زودی جوانه می زنند.

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”