گل محبوبه شب

گل محبوبه شب و تمام رازهایش!

روش های افزایش محبوبۀ شب:

  • کاشت قلمه های علفی با استفاده از هورمون ریشه زا
  • خوابانیدن شاخه
  • کاشت بذر

تکثیر گل محبوبه شب:

۱) تعدادی گلدان محبوبه شب تهیه کنید.

۲) ساقه ها و شاخه های سبز و چوب نرم را قیچی کنید. شاخه های بریده شده را به اندازه های ۵ تا ۷ سانتی متر ببرید. روی هر قلمه یک برگ را گذاشته و برگ های دیگر را بریده دور بریزید.

۳) خانه های سینی های نشا را با خاک گلدانی پر کنید جوری که اندکی از سر آن خالی بماند.

۴) سینی ها را آب پاشی کنید.

۵) میخ نشا را در هر خانه فرو کنید تا حفره ای درست شود.

۶) قلمه هارا در حفره ها بگذارید.

۷) ته آنها را فشار دهید.

۸) آبیاری کنید.

۹) هوا را مرطوب نگه دارید.

۱۰) دمای گلخانه را روی ۲۰ درجه تنظیم کنید و یا قلمه های کاشته شده را در جایی با این دما قرار دهید.دمای ۲۰ درجه، بهترین دما برای زنده ماندن و ریشه دار شدن قلمه هاست.

۱۱) هر روز از قلمه ها بازدید کنید. پس از نمایان شدن ریشۀ قلمه ها را در گلدان دیگر بکارید. گلدان ها را با مخلوط خاکی گیاهان گلدانی پر کنید. قلمه برخی از گیاهان زود ریشه دار می شود و در برخی دیگر شاید چند ماه طول بکشد.

نکته: در تولید های کوچک روی قلمه ها را با کیسه پلاستیک می پوشانیم و در تولید های بزرگ قلمه ها را در گلخانه می کاریم. و با دستگاه مه افشان، رطوبت لازم برای هوای پیرامون قلمه ها را فراهم می کنیم.

 

مراحل کاشت گل محبوبه شب

 

منبع: کتاب “تولید و پرورش گیاهان زینتی، سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی”