کتاب فلسفه برای همه

بررسی و معرفی کتاب فلسفه برای همه نوشته متیو کریسمن

آیا باید ملتزم به اطاعت از قانون باشبم؟ آیا باید آنچه را می شنوید باور کنید؟ آیا ما دارای اختیار هستیم؟

در پیشگفتار کتاب فلسفه برای همه می خوانیم که آیا تا به حال فکر کرده اید شناخت چیست، یا اینکه آیا ما واقعاً به چیزی شناخت داریم یا نه؟ درباره عینی یا ذهنی بودن اخلاقیات چطور؟ آیا تا بحال فکر کرده اید چه چیزی باعث ایحاد تفاوت بین موجودات دارای ذهن، مانند ما، و موجوداتی که ظاهراً فاقد ذهن اند، مانند دوچرخه یا کامپیوتر، می شود؟ آیا باید به گفته های دیگران اعتماد کنیم، به خصوص زمانی که رویدادهای خاص را گزارش می کنند؟

درباره قانون چطور آیا باید از آن اطاعت کنیم، و اگر پاسخ مثبت است دلیل آن چیست؟ آیا نطرات علمی معطوف به حقیقت اند یا تنها ابزاری جالب توجه برای کسب داده های قابل مشاهده محسوب می شوند؟ آیا به نظر شما سفر در زمان امکان پذیر است، و اگر پاسخ مثبت است، این امر مستلزم چه تصوری از مااهیت زمان است؟ آیا (حداقل گاهی) از اختیار یا حق انتخاب برخورداریم؟ همه این ها سوالاتی فلسفی اند.

در بخش معرفی کتاب این بار به سراغ یک کتاب فلسفی رفتیم.

هدف کتاب “فلسفه برای همه” آشایی شما با شیوه تفکر فلاسفه درباره این پرسش هاست. نویسندگان کتاب امیدوار دارند بتوانید قید و بندهای تفکر را ازمیان بردارند و شما را در تأمل درباده مسائلی یاری کنند که همه ما از پیش، به نحو غیر مستقیم و غیر متفکرانه، با آن ها آشنایی داریم. همراه با چهل خونه باشید برای معرفی کتاب فلسفه برای همه.

درباره کتاب فلسفه برای همه

کتاب فلسفه برای همه توسط ۸ نویسنده به نام های متیو کریسمن، دانکن پریچارد، گای فلچر، جین سوئلن لاول، النور میسون، مایکلا ماسیمی، السدر ریچموند و دیو وارد نوشته شده است. مریم تقدیسی این کتاب را ترجمه و توسط انتشارات ققنوس منتشر شده است. ساختار کتاب به گونه ای است که هر فصل کتاب توسط یکی یا چند تن از آن نویسندگان نوشته شده است. این کتاب ۹ موضوع مهم قلسفی را مورد بحث قرار داده است که که در زیر فهرست کتاب فلسفه برای همه و نیز موضوعات و نویسندگان مرتبط با هر فصل را مرور می کنیم.

📕 کتاب عادت های اتمی

📕 کتاب ثروت آفرینی به زبان آدمیزاد

📕 کتاب صفر به یک

 

فهرست کتاب فلسفه برای همه

در این بخش فقط به موضوعات و نویسندگان هر فصل پرداخته شده است و از شماره صفحه هر فصل چشم پوشی شده است. البته سه بخش آخر کتاب مرتبط با واژه نامه، کتاب شناسی و نمایه است. موضوعات و نویسندگان هر فصل به این ترتیب است:

  1. فلسفه چیست؟ (دیو وارد)
  2. اخلاقیات: عینی، نسبی یا احساسی؟ ( متیو کریسمن)
  3. آیا باید ملتزم به اطاعت از قانون باشبم؟ ( گای فلچر)
  4. شناخت چیست؟ آیا ما از آن برخورداریم؟ ( دانکن پریچارد)
  5. آیا باید آنچه را می شنوید باور کنید؟ ( متیو کریسمن، دانکن پریچارد و السدر ریچموند)
  6. ذهن داشتن یعنی چه؟ ( جین سوئلن لاول)
  7. آیا ما دارای اختیار هستیم؟ ( و آیا این موضوع اهمیتی دارد؟) ( النور میسون)
  8. آیا نظریات علمی واقعیت دارند؟ ( مایکلا ماسیمی)
  9. آیا سفر در زمان امکان پذیر است؟ ( السدر ریچموند)

در این مقاله به معرفی کتاب فلسفه برای همه پرداختیم. امید است مورد توجه شما قرار گرفته باشد. برای معرفی شدن کتاب های دیگر و آثار نویسندگان ایران و جهان کافیست به بخش کتابخونه سایت چهل خونه مراجعه کنید.